Aktualności

Komunikaty

10.05.2024

ŻEGNAMY MIROSŁAWA RATAJA

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego drogiego Kolegi Mirosława Rataja, serdecznego i szanowanego człowieka, wieloletniego redaktora naczelnego Gazety Lubuskiej, prezesa Wydawnictwa Lubpress oraz członka naszego Stowarzyszenia. Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol.

więcej

Konferencje

23.04.2024

SDiW Repropol zaprasza na webinar:

„Generatywna AI w działalności wydawców prasowych – aspekty prawne”

Konferencje

22.04.2024

Konferencja: Brzask czy zmierzch prawa autorskiego?

Konferencja: Brzask czy zmierzch prawa autorskiego?

Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ oraz ALAI Polska zapraszają na konferencję „Brzask czy zmierzch prawa autorskiego? 30 lat polskiej ustawy o prawie autorskim z 1994 r.” Wydarzenie odbędzie się 23 i 24 maja 2024 r. w Krakowie, w budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ (Pałac Larischa, ul. Bracka 12). Po trzech dekadach od uchwalenia […]

Działania

04.04.2024

Twórcy, dziennikarze i wydawcy z listem otwartym do premiera w sprawie uczciwych warunków korzystania z ich treści

Twórcy, dziennikarze i wydawcy z listem otwartym do premiera w sprawie uczciwych warunków korzystania z ich treści

Organizacje twórców, dziennikarzy i wydawców występują z apelem do premiera o zmiany w projekcie ustawy implementującej dyrektywy UE o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zaproponowane przepisy ograniczają możliwość negocjacji wynagrodzenia dla twórców za ich treści, jednocześnie wzmacniając pozycję największych międzynarodowych firm technologicznych. Osoby publiczne są zapraszane do poparcia apelu. Siedem organizacji twórców, wydawców i dziennikarzy […]

22.01.2024 Komunikaty

Podział opłaty reprograficznej 2023

Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol przystępuje do podziału opłaty reprograficznej pomiędzy tytuły prasowe wydawane przez Państwa w 2023 roku. Zgodnie z Regulaminem i Zasadami repartycji, pierwszym krokiem jest sporządzenie listy tytułów, które zostaną uwzględnione w podziale. Prosimy o przesłanie w terminie do 30 marca 2024 roku wypełnionej Karty Informacyjnej Wydawcy 2023 na adres repropol@repropol.pl lub […]

więcej

22.01.2024 Komunikaty

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków SDiW Repropol

NWZC Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol rozpoczęło obrady 6 grudnia 2023 roku o godz. 11:30. Wydanych zostało 105 mandatów uczestniczących w głosowaniach. Obrady rozpoczęły się od wyboru prezydium. Przewodniczącym Zebrania został wybrany Paweł Czajkowski, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia, dyrektor Działu prawnego i public policy Agora SA. Wiceprzewodniczącym prezydium WZC został Jakub Kudła, Head of Media Legal […]

więcej

16.11.2023 Komunikaty

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SDiW Repropol

W związku z wygaśnięciem mandatu jednego z członków Zarządu, 6 grudnia 2023 roku o godz. 11:00 w Warszawie, przy ul. Foksal 3/5 (I piętro, sala A) odbędzie się nadzwyczajne walne zebranie członków Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol.

więcej

19.09.2023 Komunikaty

Wypłaty dla uprawnionych wydawców tytułów prasowych z Listy reprografii 2022

Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol na podstawie uprawnienia z § 3 pkt 5 i § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia oraz w zgodzie z § 12 pkt 1 Regulaminu repartycji zdecydował w Uchwale nr 27/2023 o podziale ogólnej kwoty 6 490 542,33 zł (przed potrąceniem kosztów repartycji) przeznaczonej na repartycję opłaty reprograficznej […]

więcej

20.07.2023 Działania

Jak Sejm chce korzystać z publikacji prasowych?

Komisja przetargowa Biura Inwestycyjno-Technicznego Kancelarii Sejmu RP dokonała 12 sierpnia 2022 roku wyboru zwycięskiej oferty na całodobowy monitoring prasy w latach 2022-2025. SDiW Repropol obserwuje przebieg tego przetargu. Z dokumentacji wynika, że realizowanie usługi według warunków zamówienia byłoby niezwykle trudne do pogodzenia z prawami wydawców, także tych, których reprezentuje Repropol. Rażąco niska cena przetargu Biorąc […]

więcej

20.07.2023 Komunikaty

Uprawnieni wydawcy – nieodnalezieni – lista 2021

Szanowni Państwo, mając na uwadze treść art. 40 pkt 2 w związku z art. 34 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol publikuje wykaz wydawców, którym nie jesteśmy w stanie dokonać wypłaty przychodów z praw z powodu nieustalenia lub nieodnalezienia właściwego adresu uprawnionych […]

więcej

19.07.2023 Komunikaty

List Prezesów IWP i Repropol

Szanowni Wydawcy – Członkowie Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol! W związku z otrzymywaniem przez nas informacji o rozsyłaniu przez Stowarzyszenie KOPIPOL  do niektórych dziennikarzy pism o rozpoczęciu wypłaty „wynagrodzeń dla twórców, których fragmenty utworów (w formie wycinków prasowych) ośrodki informacji i dokumentacji odpłatnie udostępniały osobom trzecim poprzez tzw. monitoring prasy”, pragniemy podzielić się kilkoma uwagami. Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami […]

więcej

31.05.2023 Działania

„Na uczciwych warunkach” – startuje kampania edukacyjna IWP, Repropol i ZAiKS

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Dziennikarze i Wydawcy, Izba Wydawców Prasy, SDiW Repropol i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS łączą siły w walce o uczciwe wynagrodzenie dla dziennikarzy za wykorzystywanie ich pracy przez cyfrowych gigantów. Poprzez akcję nauczciwychwarunkach.pl chcemy pokazać, że jako reprezentanci środowiska oraz przedstawiciele ludzi mediów odpowiedzialni za przyszłość zawodu wydawcy i dziennikarza, nie zgadzamy […]

więcej

14.09.2022 Uchwały

Nowe władze organizacji zbiorowego zarządzania SDiW Repropol

Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol wybrało swoje władze i zaprogramowało działalność podczas Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 13 września w Warszawie. Prezesem Repropolu został wybrany Grzegorz Cydejko, dziennikarz, publicysta ekonomiczny, menedżer i działacz społeczny. Ustępujący prezes, Maciej Hoffman został członkiem honorowym Stowarzyszenia. Do zarządu Repropolu zostali także wybrani: Paweł Czajkowski z Agory, Damian Flisak z […]

więcej

01.09.2022 Komunikaty

Zakres wykorzystania licencji w umowach rynku usług pressclipperskich

W związku ze zbliżającym się okresem przetargów i odnowień umów na monitoring mediów z urzędami, instytucjami publicznymi, a także szeroko rozumianym sektorem przedsiębiorstw, SDiW Repropol przypomina o podstawowych wymogach, jakie nakłada na umowy prawo autorskie, ustawa o organizacjach zbiorowego zarządzania oraz umowy o współpracy firm monitorujących media z Repropolem. Przypominamy, że poprawne formułowanie umów na […]

więcej

13.08.2022 Działania

Repropol w obronie wydawców

Zwracamy Państwa uwagę na szczególny i niezwykle ważny przypadek ilustrujący stan rynku praw autorskich. Chodzi o przetarg Kancelarii Sejmu RP na całodobowy monitoring mediów. Za publikacje, których wykorzystywanie powinno kosztować Kancelarię Sejmu według naszych szacunków w granicach 135 tys. złotych miesięcznie, zamawiający chce zapłacić maksymalnie 8 tys. złotych. Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol, jako organizacja […]

więcej

06.06.2022 Działania

Karta informacyjna Wydawcy 2021

Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL uchwałą z dnia 16 maja 2022 roku, kontynuując wypłatę wynagrodzeń dla tytułów prasowych, uruchomił oraz postawił do wypłaty należne Wydawcom prasy opłaty reprograficzne, o których mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z dn. 4 lutego 1994, Dz. U. Nr 24 po. 83) dla tytułów wydanych w 2021 roku wg wykazu Biblioteki Narodowej.

więcej

05.11.2021 Działania

Porozumienie pomiędzy Repropolem a Instytutem Monitorowania Mediów

W dniu 5 listopada 2021 roku doszło do podpisania umowy licencyjnej i ugody pomiędzy Stowarzyszeniem Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL a Instytutem Monitorowania Mediów S.A., która ostatecznie kończy długoletnie spory pomiędzy organizacją zbiorowo zarządzającą prawami dziennikarzy i wydawców a jednym z największych podmiotów świadczących usługi monitoringu mediów. Osiągnięcie ww. porozumienia kończy także spór, który zawisł przed […]

więcej

28.10.2021 Komunikaty

„Prasa dobrze widziana” – międzynarodowa konferencja online

Światowi eksperci, przedstawiciele rynku reklamy, badań oraz firm i instytucji marketingowych z rynku prasowego 2 grudnia 2021 wezmą udział w branżowej konferencji organizowanej przez Polskie Badania Czytelnictwa. Tematem spotkania będą jakościowe treści i ich wpływ na widoczność reklam oraz efektywność kampanii reklamowych w prasie. Wydarzenie będzie dostępne w formule online tylko dla osób zarejestrowanych. Konferencja „Prasa dobrze […]

więcej

12.04.2021 Komunikaty

Uwaga Wydawcy Prasy!

Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL uchwałą z dnia 8 kwietnia 2021 roku, kontynuując wypłatę wynagrodzeń dla tytułów prasowych, uruchomił oraz postawił do wypłaty należne Wydawcom prasy opłaty reprograficzne, o których mowa w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z dn. 4 lutego 1994, Dz. U. Nr 24 po. 83) dla tytułów wydanych w 2020 roku wg wykazu Biblioteki Narodowej.

więcej

19.12.2020 Komunikaty

Konkurs SGL Local Press 2020

W imieniu naszej partnerskiej organizacji mamy zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie SGL Local Press 2020.Organizatorzy czekają na zgłoszenia  do 15.01.2021 r.   Regulamin i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: http://gazetylokalne.pl/o-konkursie

więcej

30.09.2020 Działania

Stanowisko Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL do implementacji dyrektywy 2019/790/UE w sprawie prawa autorskiegoi praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym

Czy istnieje szeroko przyjęta praktyka, sformalizowana procedura postępowania lub oprogramowanie gwarantujące „odpowiedni poziom bezpieczeństwa” kopiom utworów wykonanym w celu eksploracji tekstów i danych oraz „bezpieczeństwo i integralność sieci i baz danych”, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 dyrektywy? Przed udzieleniem odpowiedzi na tak postawione pytanie, należy – w pierwszej kolejności – […]

więcej

19.08.2020 Działania

Propozycja Wdrożenia Dyrektywy DSM

W ZAKRESIE WYJĄTKÓW DOTYCZĄCYCH TEXT AND DATA MINING / PRAWA POKREWNEGO WYDAWCÓW Ustawa z dnia …..2020 o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 6 w ust. 1 w pkt […]

więcej

31.07.2020 Komunikaty

Po raz pierwszy Rejestr Dzienników i Czasopism jest dostępny w internecie

Od dziś działa w internecie Rejestr Dzienników i Czasopism. Dostęp do niego jest bezpłatny. Rejestr Dzienników i Czasopism uruchomiony na stronie www.pressclub.pl umożliwia odnalezienie informacji o prasie drukowanej i portalach, które zarejestrowały się w sądzie, zgodnie z Prawem prasowym. Dodatkowo rejestr obejmuje dane polskiej bazy ISSN. Łącznie udostępniono 90 594 wpisy w rejestrach. Rejestry prowadzone […]

więcej

30.07.2020 Komunikaty

Rozstrzygnięcie sprawy pomiędzy Infor Biznes a Press Service

[Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 15 lipca 2020 r.] W dniu 12 stycznia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu doręczył pełnomocnikom Infor Biznes sp. z o.o. wyrok w toczącej się od 2012 r. sprawie przeciwko Press Service Monitoring Mediów sp. z o.o. (sygn. I AGa 92/20) w sprawie o zaniechanie bezumownego wykorzystywania artykułów prasowych […]

więcej

06.05.2020 Działania

List do Ministra Glińskiego

List do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego w sprawie opłat od czystych nośników.

więcej

02.04.2020 Działania

List do Premiera Mateusza Morawieckiego

Z inicjatywy REPROPOL-u powstało pismo skierowane do premiera w sprawie aktualizacji listy urządzeń i czystych nośników, co mogłoby przynieść dodatkowe wynagrodzenia dla twórców. Pismo zostało podpisane przez Przewodniczących i Prezesów pięciu organizacji zbiorowego zarządzania. Czekamy na reakcję premiera.

więcej

09.08.2019 Komunikaty

Informacja o wyniku postępowania w sprawie z powództwa Infor Biznes sp. z o.o. przeciwko Press-Service Monitoring Mediów sp. z o.o.

W dniu 9 sierpnia 2019 r. przed Sądem Najwyższym odbyła się rozprawa kasacyjna w sprawie z powództwa Infor Biznes sp. z o.o. przeciwko Press-Service Monitoring Mediów sp. z o.o. dotyczącej naruszenia praw autorskich wydawcy przez bezumowne wykorzystywanie artykułów prasowych i fragmentów całych wydań gazety „Dziennik Gazeta Prawna” w treściach dostarczanych w ramach usług monitorowania mediów. […]

więcej

17.05.2019 Komunikaty

Dyrektywa w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych opublikowana w Dzienniku Urzędowym

Dyrektywa w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych opublikowana w Dzienniku Urzędowym

więcej

16.04.2019 Działania

Polska Kultura czy globalne platformy?

Organizacje pisarzy, dziennikarzy, wydawców oraz bibliotekarzy zorganizowały w Warszawie z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich konferencję poświęconą Dyrektywie o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Konferencja odbyła się 16 kwietnia w siedzibie PAP. Nawiązując do zatwierdzenia Dyrektywy przez Radę Europy 15.04.2019 – po jej przegłosowaniu w Parlamencie UE 26.03.2019 – mecenas Jacek Wojtaś […]

więcej

26.03.2019 Komunikaty

Oświadczenie Izby Wydawców Prasy i SDiW REPROPOL

Parlament Europejski poparł unijną Dyrektywę ws. praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym: 348 europosłów głosowało za przyjęciem, 274 przeciw, a 36 wstrzymało się od głosu. Izba Wydawców Prasy oraz SDiW REPROPOL przyjmują tę decyzję z wielką satysfakcją. Dyrektywa, mimo że wypracowana w drodze licznych kompromisów, poprawi standardy ochrony praw autorskich, wzmocni prawa wydawców i polepszy sytuację finansową dziennikarzy. Mając […]

więcej

13.02.2019 Konferencje

Konferencja „Prawa pokrewne – korzystaj i płać”

W środę 13 lutego, w Domu Dziennikarza w Warszawie, odbyła się konferencja pt. „Prawa pokrewne – korzystaj i płać – uprawnienia dziennikarzy, wydawców i agencji prasowych – potencjalne źródło przychodów” organizowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL. Partnerem imprezy była Izba Wydawców Prasy. W konferencji uczestniczyło blisko 50 dziennikarzy i pracowników wydawnictw. Tematyka wystąpień wszystkich […]

więcej

02.02.2019 Działania

Manifest Twórców

Na stronie https://razemdlakultury.eu/manifest/ ukazał się apel twórców w sprawie poparcia dyrektywy dotyczącej praw autorskich. Tak dla polskiej kultury. Tak dla wolności.Stop manipulacji wielkich graczy. Stajemy wobec gigantów, najpotężniejszych korporacji świata, dysponujących wielomilionowymi budżetami na działania lobbingowe. Stajemy wobec firm wpływających z ogromną łatwością na polityków, na rządy, wykorzystujących swoje przewagi w sposób bezwzględny. Coraz częściej […]

więcej

02.10.2018 Komunikaty

Rada Europejska przyjęła redukcję stawki podatku VAT-u na prasę elektroniczną

Rada ds. Ekonomicznych i Finansowych (Ecofin) przyjęła stanowisko opowiadające się za wprowadzeniem dyrektywy, umożliwiającej państwom członkowskim obniżenie stawek podatku VAT dla prasy elektronicznej do poziomu stawek obowiązujących dla wydań drukowanych. Tym samym Rada Europejska opowiedziała się za wprowadzeniem dyrektywy, która – co warto przypomnieć – dwa lata temu została zablokowana przez Czechy. W sprawach podatkowych […]

więcej

14.09.2018 Działania

Wybrane założenia z projektu Dyrektywy

Założenia do Dyrektywy Motyw 31 (31) Wolna i pluralistyczna prasa jest niezbędna do zapewnienia wysokiej jakości dziennikarstwa i dostępu obywateli do informacji. Wnosi ona zasadniczy wkład w debatę publiczną i prawidłowe funkcjonowanie demokratycznego społeczeństwa. Rosnąca nierównowaga między silnymi platformami, a wydawcami publikacji prasowych, którymi mogą być również agencje informacyjne, już doprowadziła do znaczącego regresu w […]

więcej

12.09.2018 Komunikaty

Przyjęto dyrektywę w sprawie praw autorskich w Parlamencie Europejskim

Po 2 latach od ogłoszenia przez Komisję Europejską w 2016 r. potrzeby zmian w przepisach prawa autorskiego i po wielostronnych konsultacjach krajowych i środowiskowych Parlament Europejski 12 września 2018 wynikiem głosów: za 438, przeciw 226 i wstrzymujących się 39 europosłów przyjął projekt Dyrektywy w sprawie praw autorskich na Jednolitym Rynku Cyfrowym.

więcej

05.09.2018 Działania

Puste „jedynki” – akcja wydawców prasy

Puste pierwsze strony kilku polskich dzienników i apel do europarlamentarzystów w przededniu głosowania nad projektem dyrektywy dotyczącej praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, to międzynarodowa akcja wydawców prasy, którzy w ten dobitny sposób chcą zwrócić uwagę swoich czytelników i polityków jak ważna dla wolności słowa i nieograniczonego dostępu do rzetelnych źródeł informacji jest ta regulacja […]

więcej

28.08.2018 Działania

Apel polskich twórców

Apel polskich twórców o poparcie dla prac nad dyrektywą w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

więcej

18.06.2018 Komunikaty

Walne Zebranie Stowarzyszenia

W dniu 18 czerwca odbyło się, pierwsze pod rządami nowej ustawy o OZZ, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL. Podjęto uchwały zatwierdzające sprawozdania z działalności i wykonanie budżetu za rok 2018 i przyjęto plan działania oraz projekt budżetu Stowarzyszenia na rok 2019. Przyjęto także, po poprawkach, jednolitą treść Statutu. W związku z upływem […]

więcej

15.06.2018 Komunikaty

Nowe regulacje dotyczące organizacji zbiorowego zarządu

Prezydent RP podpisał 2 lipca 2018 roku ustawę o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, która wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Ustawa zastąpi dotychczasowe przepisy w tym zakresie, tj. rozdziały 12 i 12(1) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawa utrzymuje stowarzyszenia […]

więcej

29.09.2016 Komunikaty

Zmiana nazwy Stowarzyszenia

Niniejszym zawiadamiamy, że w dniu 14.09.2016 została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiana nazwy naszego Stowarzyszenia z: Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL na: Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL. Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy jedynie nazwy firmy. Wszelkie dane pozostałe, jak NIP, KRS, numery telefonów i adres pozostają bez zmian. Prosimy o uwzględnienie powyższych zmian we wszystkich dokumentach […]

więcej

06.10.2015 Komunikaty

Informacja w sprawie nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Przedłożony Sejmowi  w dniu 22 maja 2015 roku projekt nowelizacji ustawy przez MKiDN objął 5 obszarów działalności prawno-autorskiej. Celem nowelizacji jest zapewnienie, w granicach wyznaczonych prawem, szerokiego i łatwego dostępu do utworów i przedmiotów praw pokrewnych. Nowelizacja objęła pięć obszarów prawa: Projekt nowelizacji ustawy (druk 3449) został uchwalony przez Sejm 10 lipca 2015 roku po uwzględnieniu kilku […]

więcej

22.04.2015 Komunikaty

Komunikat  POLITYKI w sprawie orzeczenia Sądu Apelacyjnego z marca 2015 roku. „Dlaczego przegraliśmy proces?” nr 17 Polityki z dn. 22 kwietnia 2015 r.

Dlaczego POLITYKA przegrała proces? POLITYKA – jako redakcja i jako wydawnictwo – bardzo rzadko przegrywa sądowe procesy. Tym razem to się zdarzyło. Rzecz jest ważna i precedensowa, bo dotyczy absurdalnego, na pozór, pytania, kto jest właścicielem tekstów pisanych przez dziennikarzy POLITYKI, drukowanych w POLITYCE, i kto może zarabiać na ich dalszej dystrybucji. Kilka lat temu […]

więcej

29.10.2014 Komunikaty

Wyrok w sprawie Infor Biznes przeciwko Press-Service

Wyrokiem z dnia 29 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił powództwo Infor Biznes, wydawcy „Dziennika Gazety Prawnej” przeciwko Press-Service Monitoring Mediów sp. z o.o., poznańskiej spółce świadczącej usługi w zakresie monitoringu mediów (syg. akt IX 6c 699/12). Spór rozpoczął się w 2011 r. i dotyczył wykorzystywania materiałów publikowanych w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. W […]

więcej

30.09.2014 Komunikaty

Stanowisko ośmiu organizacji zbiorowego zarządu w sprawie spotkania organizowanego przez ZIPSEE w dniu 30 września 2014 roku

25 września 2014 roku organizacje zbiorowego zarządu prawami autorskimi lub pokrewnymi odmówiły uczestnictwa w okrągłym stole w formule organizacyjnej zaproponowanej przez ZIPSEE. Jednocześnie OZZ-y postanowiły zaprosić ZIPSEE, PIIT i KIGEIT na rozmowy w dniu 9 października br. w siedzibie ZAiKS-u wyłącznie w sprawie aktualizacji listy urządzeń i nośników podlegających opłatom. Wspolny_list_OZZ_do_ZIPSEE_14-09-25.pdf

więcej

22.07.2014 Komunikaty

Działania w celu zawarcia umowy licencyjnej z Press-Service oraz Instytutem Monitorowania Mediów

Dążąc do szybszego zawarcia umowy licencyjnej, Stowarzyszenie wezwało do zawarcia ugody dwa największe podmioty świadczące usługi monitorowania mediów – Instytut Monitorowania Mediów Sp. z o.o. oraz Press-Service Sp. z o.o., z którymi SW REPROPOL od dłuższego czasu znajduje się w sporze sądowym. Pełne teksty pism do IMM oraz Press-Service

więcej

22.05.2014 Komunikaty

Wyrok w sprawie SW REPROPOL vs IMM

W dniu 22 maja br. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie z powództwa SW REPROPOL przeciwko Instytutowi Monitorowania Mediów o ochronę dóbr osobistych i zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji. Zmieniony został wyrok wydany w pierwszej instancji. Pełna treść wyroku tutaj.

więcej

26.10.2009 Działania

SW Repropol otrzymało zezwolenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL otrzymało zezwolenie

więcej

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie: Polityka prywatności (RODO)