Kontakt

Stowarzyszenie posiada wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000173840.

Dane do faktury

  • NIP: 525 234 37 42
  • REGON: 140211145

Adres pocztowy

Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol
ul. Słupecka 6
02-309 Warszawa

Telefony

  • (+48) 22 828 59 38 – Biuro Zarządu
  • (+48) 22 828 59 33 – Reprografia
  • (+48) 22 828 59 39 – Licencje i Reprografia

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie: Polityka prywatności (RODO)