Podział opłaty reprograficznej 2023

Opublikowano: 22.01.2024

Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol przystępuje do podziału opłaty reprograficznej pomiędzy tytuły prasowe wydawane przez Państwa w 2023 roku.

Zgodnie z Regulaminem i Zasadami repartycji, pierwszym krokiem jest sporządzenie listy tytułów, które zostaną uwzględnione w podziale.

Prosimy o przesłanie w terminie do 30 marca 2024 roku wypełnionej Karty Informacyjnej Wydawcy 2023 na adres repropol@repropol.pl lub SDiW Repropol, 00-366 Warszawa, ul. Foksal 3/5.

Informacje zawarte w Karcie Informacyjnej Wydawcy będą podstawą do wypłat.

Tytułom, które nie zostały w powyższym terminie zgłoszone przez wydawców do Repropolu opłata za rok 2023 zostanie naliczona zgodnie z wykazem z Biblioteki Narodowej dotyczącym roku 2022.

Zgodnie z Regulaminem repartycji, wypłatę otrzymają wydawcy tytułów prasowych, którym w wyniku podziału kwoty opłaty reprograficznej przysługuje co najmniej 100 zł brutto.

Po wyliczeniu kwot dla poszczególnych tytułów listę wydawców opublikujemy na stronie Repropol.pl. Otrzymacie Państwo także informację o przysługującej wypłacie.

Przyjęcie wypłaty nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi obowiązkami z Państwa strony.

Przypominamy, że bardzo pomoże w procesie wypłat opłaty reprograficznej, gdy w stopce redakcyjnej przesyłanych przez Państwa do Biblioteki Narodowej egzemplarzy obowiązkowych Państwa publikacji i e-publikacji prasowych znajdą się aktualne i precyzyjne informacje.

SDiW Repropol

Karta Informacyjna Wydawcy 2023

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie: Polityka prywatności (RODO)