Wypłaty dla uprawnionych wydawców tytułów prasowych z Listy reprografii 2022

Opublikowano: 19.09.2023

Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol na podstawie uprawnienia z § 3 pkt 5 i § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia oraz w zgodzie z § 12 pkt 1 Regulaminu repartycji zdecydował w Uchwale nr 27/2023 o podziale ogólnej kwoty 6 490 542,33 zł (przed potrąceniem kosztów repartycji) przeznaczonej na repartycję opłaty reprograficznej za 2022 rok i przyjął listę 6181 tytułów prasowych wraz z kwotami brutto wynagrodzeń dla uprawnionych (zgodnie z art. 20 i 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

1193 tytuły nie osiągnęły w 2022 roku regulaminowego progu wypłaty w wysokości 100,00 zł. Kwoty przypadające na te tytuły zostały doliczone do puli wypłat dla wydawców 4988 tytułów prasowych.

Repropol rozpoczął przesyłanie wydawcom dokumentów księgowych, na podstawie których realizowane będą przelewy.

Lista reprografii 2022, według której Repropol rozpoczął wypłaty

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie: Polityka prywatności (RODO)