Uprawnieni wydawcy – nieodnalezieni – lista 2021

Opublikowano: 20.07.2023

Szanowni Państwo,

mając na uwadze treść art. 40 pkt 2 w związku z art. 34 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol publikuje wykaz wydawców, którym nie jesteśmy w stanie dokonać wypłaty przychodów z praw z powodu nieustalenia lub nieodnalezienia właściwego adresu uprawnionych lub ich spadkobierców czy kontynuatorów, mając nadzieję, że mogą nam Państwo pomóc w ich odnalezieniu lub zidentyfikowaniu.

Wykaz zawiera, zgodnie z zapisami ustawy:

a) tytuły utworów lub przedmiotów praw pokrewnych,

b) imiona i nazwiska, pseudonimy lub nazwy uprawnionych, którzy nie zostali ustaleni lub odnalezieni,

c) imiona i nazwiska albo nazwy właściwych wydawców lub producentów.

Będziemy wdzięczni za zwrotne przekazanie wszelkich informacji nt. tytułu lub wydawcy, które mogą pomóc nam w dotarciu do uprawnionych i umożliwią nam wypłatę wynagrodzenia.

SDiW Repropol

Uprawnieni wydawcy – nieodnalezieni – lista 2021

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie: Polityka prywatności (RODO)