Polska Kultura czy globalne platformy?

Opublikowano: 16.04.2019

Organizacje pisarzy, dziennikarzy, wydawców oraz bibliotekarzy zorganizowały w Warszawie z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich konferencję poświęconą Dyrektywie o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Konferencja odbyła się 16 kwietnia w siedzibie PAP.

Nawiązując do zatwierdzenia Dyrektywy przez Radę Europy 15.04.2019 – po jej przegłosowaniu w Parlamencie UE 26.03.2019 – mecenas Jacek Wojtaś (Izba Wydawców Prasy) oraz mecenas Marek Staszewski (Związek Producentów Audio Video) przedstawili najważniejsze zapisy Dyrektywy, ich znaczenie dla ochrony praw twórców oraz zwrócili uwagę na konieczność szybkiej implementacji Dyrektywy do prawa polskiego w duchu jej intencji.

Referaty prawników wzmocniły refleksje przedstawicieli twórców. Podkreślano w szczególności przekłamanie w tezie o wolności internetu i jej zagrożeniu przez Dyrektywę. Artur Kurasiński i Zygmunt Miłoszewski wskazywali na zdominowanie internetu i wszystkich jego użytkowników przez interesy wielkich platform. Profesor Anna Nasiłowska (SPP) oraz Rafał Lisowski (STL) wskazywali na zapisy ważne dla twórców na rynku wydawniczym oraz apelowali o współpracę uwzględniającą konsultacje z grupami, których zapisy Dyrektywy dotyczą. Głosy te znalazły potwierdzenie w długiej dyskusji licznie zgromadzonych uczestników konferencji.

Właściwa implementacja Dyrektywy, szanująca prawa twórców i tym samym gwarantująca rozwój polskiej kultury – to najważniejsze zadanie stojące dziś przed twórcami i producentami, przed wszystkimi ludźmi kochającymi twórczość i kreatywność – podsumował prowadzący konferencję Jan Młotkowski.

Organizatorami konferencji były Polska Izba Książki, Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawa.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie: Polityka prywatności (RODO)