Konferencja naukowa „BLASKI i CIENIE WSPÓŁCZESNEGO PRAWA AUTORSKIEGO”

Opublikowano: 25.05.2019

Konferencja „BLASKI i CIENIE WSPÓŁCZESNEGO PRAWA AUTORSKIEGOKonsekwencje, jakie dla ustaw o prawie autorskim i OZZ będzie miała przyjęta Dyrektywa o prawach autorskich i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym” odbędzie się w Warszawie, 25 maja 2019 roku. Start o godzinie 10.

Na konferencję zapraszamy na Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego – Sala Kolumnowa, przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.

Program konferencji:

Otwarcie konferencji:

 • prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Dziekan Wydziału Zarządzania UW
 • dr hab. Dorota Sokołowska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego – przewodnicząca obrad

„Prawo autorskie bez twórcy? Wybrane problemy podmiotowe prawa autorskiego”

 • dr hab. Wojciech Machała, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

„Licencja wieloterytorialna – analiza z perspektywy nowej ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi”

 • dr hab. Beata Giesen, prof. Uniwersytetu Łódzkiego – Katedra Prawa Cywilnego

„Skutki dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym dla wydawców prasowych”

 • prof. dr hab. Jacek Sobczak, prof. zw. Uniwersytetu SWPS

„Znaczenie dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym dla instytucji kultury”

 • dr Ksenia Kakareko, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego

„Wolność wypowiedzi, jako uzasadnienie dla ingerencji w prawo autorskie. Uwagi na tle orzecznictwa”

 • dr hab. Grzegorz Tylec, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

„Znaczenie dyrektywy o prawach autorskich i prawach pokrewnych dla wydawców prasy i środowiska twórców”

 • mec. Jacek Wojtaś, adwokat, przedstawiciel Izby Wydawców Prasy

„Problemy interpretacji i egzekwowania praw autorskich w praktyce sądowej na przykładzie pressclipingu”

 • mec. Marcin Mioduszewski, adwokat, Kancelaria Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych

„Krótkie informacje prasowe i ochrona baz danych w świetle praw wydawców”

 • prof. dr hab. Ewa Nowińska, prof. zw. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przerwa na kawę

„Roszczenie o podwójne wynagrodzenie de lege lata i de lege ferenda

 • dr hab. Dorota Sokołowska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

„Obowiązująca koncepcja zatwierdzania tabel wynagrodzeń przez Komisję Prawa Autorskiego”

 • dr Joanna Błeszyńska-Wysocka, pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

„Ustalanie wysokości wynagrodzeń w tabelach zatwierdzanych przez Komisję Prawa Autorskiego w świetle orzecznictwa sądowego i perspektyw wynikających z nowego systemu zatwierdzania tych tabel”

 • mec. Michał Błeszyński, radca prawny

„Prawo dziennikarza jako autora materiału prasowego do anonimatu w świetle przepisów prawa autorskiego”

 • dr hab. Lech Jaworski, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego

„Wybrane problemy prawne tzw. sztucznej inteligencji”

 • dr Inga Oleksiuk, pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego

„Dyrektywa o prawach autorskich i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, a ryzyko naruszenia praw podstawowych użytkowników Internetu”

 • Marta de Bazelaire de Ruppierre, prawnik w Wydziale Prawa i Problematyki Międzynarodowej Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

„Dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Nowy model licencjonowania eksploatacji utworów w internecie”

 • mec. Łukasz Łyczkowski, adwokat współpracujący z ZAiKS-em

Dyskusja / Podsumowanie konferencji

 • dr hab. Dorota Sokołowska, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego

Konferencja naukowa została zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu: Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL, Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP.

_________________________________________________________________________

RSVP / Zgłoszenie uczestnictwa: Maria Kujcys-Sołobodowska, dossiermk@poczta.onet.pl

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie: Polityka prywatności (RODO)