Uwaga Wydawcy Prasy!

Komunikaty

Uwaga Wydawcy Prasy!

Opublikowano: 04.07.2024

Wypłaty z tytułu opłat reprograficznych

Kwoty, które zostały naliczone tytułom prasowym w ramach podziału opłaty reprograficznej za 2023 rok – są już opublikowane na stronie repropol.pl w zakładce Sprawozdawczosć – Repartycja.

Stowarzyszenie Repropol przystąpiło do wypłaty tym wydawcom prasowym, którzy nadesłali do nas dane umożliwiające wystawienie dokumentów rozliczeniowych oraz dokonanie przelewu.

Jeśli nie nadesłałeś do nas Karty Informacyjnej Wydawcy z danymi wydawnictwa i jego tytułów prasowych publikowanych w 2023 roku zrób to teraz. Umożliwisz nam, Twojej organizacji zbiorowego zarządzania – podział i wypłatę opłaty reprograficznej na podstawie art. 20 i 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).

Warszawa, 5 lipca 2024 roku     

Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol

Mając na uwadze treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej SDiW REPROPOL – http://www.swrepropol.pl/index.php/rodo.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie: Polityka prywatności (RODO)