Działania

21.07.2024

Udział Repropolu w pracach nad implementacją dyrektywy ds. praw pokrewnych

W dniach 15-18 lipca 2024 roku prowadzone były prace zespołu prawników reprezentujących wydawców i dziennikarzy z przedstawicielami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem tych prac było uzgodnienie niezbędnych zapisów ustawy implementującej do prawa autorskiego postanowienia dyrektywy DSM. Zapisy te mają zapewnić wydawcom i dziennikarzom polskim właściwą realizację ich praw wynikających z dyrektywy, ochronę przed nieuczciwą […]

więcej

Działania, Konferencje

19.07.2024

Szkolenie o prawach pokrewnych dla wydawców prasy

Mecenas Jacek Wojtaś, ekspert Izby Wydawców Prasy i Repropol-u wyjaśnia czym są prawa pokrewne i jakie są korzyści z ich wprowadzenia.

Działania

27.06.2024

Dziennikarze i wydawcy z apelem do Prezydium Sejmu

Dziennikarze i wydawcy z apelem do Prezydium Sejmu

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszania Dziennikarzy i Wydawców Repropol zwracają się do posłów z apelem o uwzględnienie ich uwag w zmianach do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie i Szanowni Panowie Wicemarszałkowie! W imieniu wydawców i dziennikarzy zwracamy się do Państwa o pomoc w uporządkowaniu przepisów przygotowywanej implementacji Dyrektywy w sprawie prawa autorskiego […]

Autoreklama w pozycji A – wersja PL

Powierzenie Repropolowi praw do utworów to dla Wydawców możliwość otrzymania dodatkowych przychodów z tytułu zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, a także pewność, że prawa są odpowiednio chronione.

Autoreklama w pozycji B – wersja PL

Repropol umożliwia użytkownikom licencji łatwy i wygodny zakup praw do różnych utworów od wielu wydawców w jednym miejscu.

Autoreklama w pozycji C – wersja PL

Dziennikarze i wydawcy, członkowie Stowarzyszenia Repropol, mają dostęp do szkoleń oraz materiałów informacyjnych i edukacyjnych, które pomagają pogłębiać wiedzę na temat praw autorskich i pokrewnych.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie: Polityka prywatności (RODO)