Działania

04.04.2024

Twórcy, dziennikarze i wydawcy z listem otwartym do premiera w sprawie uczciwych warunków korzystania z ich treści

Organizacje twórców, dziennikarzy i wydawców występują z apelem do premiera o zmiany w projekcie ustawy implementującej dyrektywy UE o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zaproponowane przepisy ograniczają możliwość negocjacji wynagrodzenia dla twórców za ich treści, jednocześnie wzmacniając pozycję największych międzynarodowych firm technologicznych. Osoby publiczne są zapraszane do poparcia apelu. Siedem organizacji twórców, wydawców i dziennikarzy […]

więcej

Komunikaty

29.03.2024

SDiW Repropol zwaloryzowało Tabelę Wynagrodzeń dla usług monitorowania mediów

SDiW Repropol zwaloryzowało Tabelę Wynagrodzeń dla usług monitorowania mediów Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol na podstawie komunikatu Komisji Prawa Autorskiego z dnia 28.03.2024r., zwaloryzowała stawki Tabeli wynagrodzeń dla usług monitorowania mediów. Zwaloryzowane stawki obowiązują od dnia 1 kwietnia 2024 roku.

Komunikaty

22.01.2024

Podział opłaty reprograficznej 2023

Podział opłaty reprograficznej 2023

Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol przystępuje do podziału opłaty reprograficznej pomiędzy tytuły prasowe wydawane przez Państwa w 2023 roku. Zgodnie z Regulaminem i Zasadami repartycji, pierwszym krokiem jest sporządzenie listy tytułów, które zostaną uwzględnione w podziale. Prosimy o przesłanie w terminie do 30 marca 2024 roku wypełnionej Karty Informacyjnej Wydawcy 2023 na adres repropol@repropol.pl lub […]

Komunikaty

16.11.2023

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SDiW Repropol

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SDiW Repropol

W związku z wygaśnięciem mandatu jednego z członków Zarządu, 6 grudnia 2023 roku o godz. 11:00 w Warszawie, przy ul. Foksal 3/5 (I piętro, sala A) odbędzie się nadzwyczajne walne zebranie członków Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol.

Autoreklama w pozycji A – wersja PL

Powierzenie Repropolowi praw do utworów to dla Wydawców możliwość otrzymania dodatkowych przychodów z tytułu zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, a także pewność, że prawa są odpowiednio chronione.

Autoreklama w pozycji B – wersja PL

Repropol umożliwia użytkownikom licencji łatwy i wygodny zakup praw do różnych utworów od wielu wydawców w jednym miejscu.

Autoreklama w pozycji C – wersja PL

Dziennikarze i wydawcy, członkowie Stowarzyszenia Repropol, mają dostęp do szkoleń oraz materiałów informacyjnych i edukacyjnych, które pomagają pogłębiać wiedzę na temat praw autorskich i pokrewnych.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie: Polityka prywatności (RODO)