Korzystanie z utworów publikowanych w prasie drukowanej lub cyfrowej

Korzystanie z utworów publikowanych w prasie drukowanej lub cyfrowej nie jest dozwolone nawet jeżeli dany utwór pochodzi z ogólnodostępnego źródła w internecie lub z uprzednio zakupionego egzemplarza prasy papierowej. Należy pamiętać, że poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych jako tak zwany dozwolony użytek, każde korzystanie z utworu, w tym poprzez kopiowanie do wersji papierowej czy elektronicznej, rozpowszechnianie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, prezentacji, czy poprzez proste wręczenie kopii) wymaga zgody podmiotu uprawnionego, wydawcy danego tytułu prasowego lub reprezentującej go organizacji zarządzającej prawami do utworów wydawcy.

Pamiętać o tym powinni zwłaszcza przedsiębiorcy, organizacje non-profit czy jednostki administracji publicznej wykorzystujący wiedzę pochodzącą z różnych źródeł w swojej profesjonalnej działalności, niezależnie od tego czy czynią to na swój własny użytek czy wykorzystują  treści chronione dla obsługi własnych klientów.

Jeżeli istnieją wątpliwości co do zgodności z prawem danego sposobu korzystania z utworów warto skontaktować się z SDiW Repropol w celu ich wyjaśnienia.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie: Polityka prywatności (RODO)