Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Informacja o przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol ul. Foksal 3/5 00-366 Warszawa (dalej: „Stowarzyszenie” lub „Repropol”).

Ze Stowarzyszeniem można się kontaktować listownie, poprzez e-mail pod adresami Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także telefonicznie pod nr tel.:(+48) 228 285 933.

Państwa dane będziemy przetwarzać w celach:

a)    rozpatrzenia Deklaracji członkowskiej w związku z potrzebą weryfikacji spełnienia kryteriów nabycia członkostwa. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest weryfikacja członków przystępujących do Stowarzyszenia.

b)    wykonywania praw i obowiązków członka Stowarzyszenia, rozliczenia wpłacanych składek członkowskich - podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest prawny obowiązek Stowarzyszenia w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z wymogami ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;

c)   informowania Państwa o wszelkich wydarzeniach związanych z działalnością Stowarzyszenia; podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie członkostwa w Stowarzyszeniu oraz po jego ustaniu przez okres 6 lat na potrzeby archiwizacyjne Stowarzyszenia, do wygaśnięcia roszczeń związanych z płatnością składek członkowskich oraz rozliczeń należności z tytułu repartycji opłat.

Repropol będzie przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom, którym Stowarzyszenie powierza lub powierzy przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Repropolu. Do kategorii odbiorców, którym Repropol powierza przetwarzanie danych osobowych, należą podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w myśl RODO. Mogą również wykorzystywać do przetwarzania Twoich danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, o ile podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Repropol stosuje standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do podmiotów z krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych. Każda operacja przekazywania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

Repropol nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych innym odbiorcom, poza tymi, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Repropol, chyba że do udostępnienia danych Stowarzyszenie będzie zobowiązane na podstawie przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Państwa z Repropolem.

Podanie danych określonych w formularzu Deklaracji członkowskiej powyżej jest obowiązkowe ze względu na wymogi wynikające z Prawa o stowarzyszeniach. Ich podanie umożliwi nabycie członkostwa oraz wykonywanie praw i obowiązków członka Stowarzyszenia.

Przysługuje Państwu prawo do:

     dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

     sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

     żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

     żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

     przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).