Authorities

Board

 • Renata Krzewska- president
 • Paweł Czajkowski – vice president
 • Ksenia Kakareko – vice president
 • Maciej J. Kowalski
 • Rafał Mandes – treasurer
 • Jacek Wojtaś – secretary

Revision Committee

 • Piotr Zmelonek chairman
 • Marcin Celiński
 • Magdalena Dulińska
 • Maciej Hoffman – vice chairman
 • Izabela Marciniak
 • Jędrzej Skrzypczak

Our website uses cookies. Details in the document: Privacy Policy (GDPR)